Sondmatning kan ge rätt till personlig assistans

Högsta förvaltningsdomstolen fastslår i en dom att sondmatning är ett grundläggande behov och kan ge rätt till personlig assistans. Läs mer på KFOs hemsida.