Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket

Allt fler blir sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Arbetsmiljöverket har därför tagit fram en ny föreskrift: Organisatorisk och social arbetsmiljö. Dessa föreskrifter börjar gälla den 31 mars 2016. Du hittar föreskriften under fliken Länkar.