IVO arbetar aktivt mot oseriösa assistansbolag

Media rapporterar ofta om oseriösa assistansbolag. Senast handlade det om ett assistansbolag från Örebro som förmått en anställd på Försäkringskassan att lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Vad händer med de bolag som är oseriösa eller till och med olagliga? Inspektionen för vård och omsorg, IVO, arbetar aktivt för att motverka oseriösa aktörer i assistansbranschen. Läs mer om deras arbete här.