God Jul!

Vi önskar alla våra kunder, anställda och samarbetspartners en riktigt god jul!

Nytt kollektivavtal tecknat mellan KFO och Kommunal

Den 27 september 2016 tecknade vår arbetsgivarorganisation KFO och Kommunal ett nytt avtal. Avtalet gäller från den 1 september 2016 till 31 augusti 2017.

Läs mer om avtalet i följande pdf: Kollektivavtal 2016

 

Nytt avtal för personlig assistans under hösten

Avtalet mellan vår arbetsgivarorganisation KFO och Kommunal, för personliga assistenter, går ut den 31 juli 2016. Enligt KFO´s hemsida kommer KFO och Kommunal att växla yrkanden den 22 juni. Förhandlingar om det nya avtalet kommer att inledas först i slutet av augusti. En lönerevision kan göras först när avtalet är tecknat.

IVO arbetar aktivt mot oseriösa assistansbolag

Media rapporterar ofta om oseriösa assistansbolag. Senast handlade det om ett assistansbolag från Örebro som förmått en anställd på Försäkringskassan att lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Vad händer med de bolag som är oseriösa eller till och med olagliga? Inspektionen för vård och omsorg, IVO, arbetar aktivt för att motverka oseriösa aktörer i assistansbranschen. Läs mer om deras arbete här.

Ännu en polisanmälan mot fd anställd på Försäkringskassan

För ett par veckor sedan uppdagades det att ett assistansbolag i Örebro förmått en anställd på Försäkringskassan att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till bolaget som de sedan använt för att försöka locka kunder till sig. Försäkringskassan startade då en utredning vilket har lett till att ytterligare en före detta anställd har polisanmälts. Läs mer om detta i Försäkringskassans nyhetsbrev. Där kan man också läsa om de åtgärder som Försäkringskassan har genomfört för att förhindra att händelser som dessa upprepas. Vad vi på HPL Assistans vet än så länge så har ingen av våra kunder blivit drabbade av att deras uppgifter läckt ut från Försäkringskassan.

Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket

Allt fler blir sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Arbetsmiljöverket har därför tagit fram en ny föreskrift: Organisatorisk och social arbetsmiljö. Dessa föreskrifter börjar gälla den 31 mars 2016. Du hittar föreskriften under fliken Länkar.

 

HPL Assistans ökar trafiksäkerheten i Örebro

HPL Assistans AB är stolt sponsor av Momentas trafiksäkerhetskampanj i Örebro kommun! Genom vårt bidrag kommer ett antal förskole/skolbarn att via sin skola få en egen reflexprodukt från Flexbert. På så sätt är vi med och ökar trafiksäkerheten för barnen i vår kommun!

Assistansersättning 2015

Schablonbeloppet för assistansersättning blir 284 kr i timmen för 2015. Det är en höjning med bara 4 kr från i år och den lägsta höjning som gjorts någon gång.

Utbildningar för personliga assistenter framflyttade

Varje år i september har vi utbildningar för samtliga personliga assistenter i hela landet. I år är det dags för utbildning i arbetsmiljö samt HLR och första hjälpen. Tyvärr har vår samarbetspartner Anticimex haft en del personalproblem så vi har varit tvungna att flytta fram alla utbildningar. Vår förhoppning är nu att alla ska ha genomgått utbildningen innan november är slut.

Vårt arbetsmiljöarbete fick godkänt

Belastningsskador är den enskilt största orsaken till anmälda arbetsskador i vårt land. Fler kvinnor än män drabbas också av belastningsskador. För att uppmärksamma detta drog Arbetsmiljöverket i början av året igång en rikstäckande tillsyn på 1 000 arbetsplatser över hela landet. Vi var ett av de företag som blev utvalda och i mars fick vi besök av en arbetsmiljöinspektör. Vi fick en hel del beröm för vårt arbetsmiljöarbete men vi fick också påbackning för att vi inte dokumenterade vårt arbete ordentligt. Under våren och sommaren har vi arbetat hårt med att systematisera och dokumentera arbetsmiljön för alla våra anställda här på HPL Assistans. För ett par veckor sedan fick vi återbesök av Arbetsmiljöverket som gav vårt arbete med beröm godkänt och vårt ärende avslutades. Vårt arbete med arbetsmiljö är dock inget som avslutas. Tvärtom är arbetsmiljö något som vi ständigt arbetar med och som aldrig får avstanna.