Sondmatning kan ge rätt till personlig assistans

Högsta förvaltningsdomstolen fastslår i en dom att sondmatning är ett grundläggande behov och kan ge rätt till personlig assistans. Läs mer på KFOs hemsida.

Nya assistansregler godkänt av riksdagen

Lagändringen träder i kraft den 1 april 2018 och innebär att tvåårsomprövningar stoppas och den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap återställs. Läs mer på regeringskansliets hemsida.

Friskvårdsbidrag utökas

Läs mer på KFO:s hemsida

Nytt kollektivavtal tecknat mellan KFO och Kommunal

Hösten 2017 tecknade vår arbetsgivarorganisation KFO och Kommunal ett nytt avtal. Avtalet gäller från den 1 september 2017 till 31 augusti 2020.

Läs mer om avtalet i följande pdf: Kollektivavtal 2017-2020

 

God Jul!

Vi önskar alla våra kunder, anställda och samarbetspartners en riktigt god jul!

Nytt avtal för personlig assistans under hösten

Avtalet mellan vår arbetsgivarorganisation KFO och Kommunal, för personliga assistenter, går ut den 31 juli 2016. Enligt KFO´s hemsida kommer KFO och Kommunal att växla yrkanden den 22 juni. Förhandlingar om det nya avtalet kommer att inledas först i slutet av augusti. En lönerevision kan göras först när avtalet är tecknat.

IVO arbetar aktivt mot oseriösa assistansbolag

Media rapporterar ofta om oseriösa assistansbolag. Senast handlade det om ett assistansbolag från Örebro som förmått en anställd på Försäkringskassan att lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Vad händer med de bolag som är oseriösa eller till och med olagliga? Inspektionen för vård och omsorg, IVO, arbetar aktivt för att motverka oseriösa aktörer i assistansbranschen. Läs mer om deras arbete här.

Ännu en polisanmälan mot fd anställd på Försäkringskassan

För ett par veckor sedan uppdagades det att ett assistansbolag i Örebro förmått en anställd på Försäkringskassan att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till bolaget som de sedan använt för att försöka locka kunder till sig. Försäkringskassan startade då en utredning vilket har lett till att ytterligare en före detta anställd har polisanmälts. Läs mer om detta i Försäkringskassans nyhetsbrev. Där kan man också läsa om de åtgärder som Försäkringskassan har genomfört för att förhindra att händelser som dessa upprepas. Vad vi på HPL Assistans vet än så länge så har ingen av våra kunder blivit drabbade av att deras uppgifter läckt ut från Försäkringskassan.

Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket

Allt fler blir sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Arbetsmiljöverket har därför tagit fram en ny föreskrift: Organisatorisk och social arbetsmiljö. Dessa föreskrifter börjar gälla den 31 mars 2016. Du hittar föreskriften under fliken Länkar.

 

HPL Assistans ökar trafiksäkerheten i Örebro

HPL Assistans AB är stolt sponsor av Momentas trafiksäkerhetskampanj i Örebro kommun! Genom vårt bidrag kommer ett antal förskole/skolbarn att via sin skola få en egen reflexprodukt från Flexbert. På så sätt är vi med och ökar trafiksäkerheten för barnen i vår kommun!