Ännu en polisanmälan mot fd anställd på Försäkringskassan

För ett par veckor sedan uppdagades det att ett assistansbolag i Örebro förmått en anställd på Försäkringskassan att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till bolaget som de sedan använt för att försöka locka kunder till sig. Försäkringskassan startade då en utredning vilket har lett till att ytterligare en före detta anställd har polisanmälts. Läs mer om detta i Försäkringskassans nyhetsbrev. Där kan man också läsa om de åtgärder som Försäkringskassan har genomfört för att förhindra att händelser som dessa upprepas. Vad vi på HPL Assistans vet än så länge så har ingen av våra kunder blivit drabbade av att deras uppgifter läckt ut från Försäkringskassan.